Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

bittereros
6171 237b
Reposted byzamknioczybrantas
bittereros
6156 6a95
Reposted byzamknioczyponurykosiarzZoonk11oneisdarkoneislightniepierdolpsychotropowathedarkone
bittereros
bittereros
Nikt nie lubi zaczynać "od początku".
Poznawanie się od zera. Odsłanianie swojej duszy, ciała i umysłu po raz kolejny. Znowu ostrożne przechodzenie przez tę dziwną fazę wstydu przed nagością. Otwieranie się i pokazywanie swojego "prawdziwego" ja.
Z perspektywy mężczyzny to kolejna walka o zaufanie. Z perspektywy kobiety - ponowne przechodzenie przez fazę kompleksów i niepewności.
Dlatego ludzie tak uwielbiają trwać w zastanych związkach... Nieważne jak bardzo chujowe są.
Ponieważ już przez to przeszli.
— FB - Perwersje

July 08 2015

bittereros
bittereros
bittereros
3726 0b85

s-sexo:

s-sexo

Reposted fromamatore amatore viasouporn souporn
3994 cec6
Reposted frompussyporn pussyporn viasouporn souporn
7041 efdf 500
Reposted frompussyporn pussyporn viasouporn souporn
bittereros
7273 0357
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viasouporn souporn
bittereros
0134 4524
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viasouporn souporn
4078 8fce
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasucznik sucznik
2802 a206

lol

Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viayyyyy yyyyy
bittereros
bittereros
Reposted byamateursjustbraindumpirukandjisyndrome
bittereros
uwielbiam to zdjęcie <3
bittereros
bittereros
slap.
bittereros
Reposted bybudasOverseerSkretuZoonk11robintssmoke11souplessjestemzero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl